Bytová výstavba Vyškov - Smetanovo nábřeží

Vyškov Smetanovo nábřeží - vizualizace bytů

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT

Bytový dům 1 je součástí komplexu dvou bytových staveb v areálu bývalých lisoven. Jde o rekonstrukci a dostavbu stávajícího objektu - poměrně členité budovy tvaru ležatého "z", o dvou až třech nadzemních podlažích s částečným podsklepením. Dostavbou se počet podlaží zvyšuje na 5 nadzemních podlaží (s výjimkou "krčku", který je čtyřpodlažní).

Hrubé půdorysné rozměry budovy jsou cca 115,060m x 50,390m. Výška v nejvyšším bodě střechy je 20,22m. Všechny části objektu jsou zastřešeny pultovými střechami (orientace sklonů-viz příloha).

Fasády obou objektů jsou sladěny stejnými barvami a materiály použitými v konstrukcích pláště. Vnitřní společné atrium resp. vnitroblok i okolní trasy jsou vybaveny dostatečným množstvím parkovacích ploch, doplněných o drobnou i solitérní zeleň. Celkově tak komplex domů působí uceleným dojmem a vhodně tak zapadá do charakteru místního prostředí.

 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

 

Dispozičně je objekt rozdělen do pěti hnízdových sekcí, obsahujících dohromady 78 bytů. Vertikální komunikace každého hnízda zajišťuje železobetonové schodiště.

 

Samotné bytové jednotky jsou kategoricky a typologicky velice pestré - jsou zde zastoupeny byty jedno, dvou, tří a čtyřpokojové, také mezonetové byty - tří, čtyř a pětipokojové. Výměry bytů se pohybují také velkoryse od 28m2 do 163m2. Každý byt je vybaven samostatným wc a koupelnou, k mezonetům samozřejmě náleží sociální zařízení dvojnásobné. Druhé patro každého mezonetu je přístupno po točitém schodišti z ocele a dřeva. K příslušenství téměř všech bytů patří také balkon, či terasa (u bytů v 1.NP)

 

TECHNICKÝ POPIS

 

Stávající konstrukce:

Základy jsou plošné, většinou se jedná o betonové pasy. Zdivo nad základy převládá zděné z plných pálených cihel, tvoří hlavní nosné konstrukce jako masivní, případně pilířové. Jen vyjímečně jsou vnitřní podpory betonové. Stropy nad suterénem jsou železobetonové.

 

Navržené konstrukce:

Obvodové(výplňové) zdivo je z keramických tvárnic tl.300mm. Obvodový plášť je opatřen tepelnou izolací tl.100mm. Vnitřní mezibytové zdivo je z akustických tvárnic tl.300mm. Příčky tl.100mm jsou z cihel plných. Vnější i vnitřní omítka je vápenocementová. Vnitřní bílá, vnější je opatřena nátěrem požadovaného odstínu.

 

Stropy jsou tvořeny spřaženými železobetonovými deskami s nosnými dřevěnými trámy. Konstrukci podlahy tvoří těžká plovoucí podlaha. Nášlapná vrstva je z dřevěných parket. Střechy jsou pultové, konstrukce střechy je dřevěná soustava vaznicová s klasickým pořadím vrstev ve střešním plášti: plechová krytina, laťování, kontralatě, pojistná hydroizolace, krokve, rohože z čedičové vlny, parozábrana, sádrokarton.

 

Mezibytové vertikální komunikace jsou železobetonové s vloženou mezipodestou. Vnitřní schodiště u mezonetových bytů je točité ocelové se dřevěnými stupni.

 

Dostatečné oslunění bytů i tepelně akustické podmínky zajišťují dřevěná eurookna. Prosklenou stěnu osvětlující schodiště tvoří hliníkový rám s vloženými bezpečnostními skly mléčné barvy.